Prosjektskisse

Hva er en prosjektskisse? Hvorfor er det egentlig så viktig?

Du kan enten planlegge hele teksten din før du begynner å skrive, eller gjøre det litt etter hvert mens du jobber. Hovedsaken er at du planlegger. Her er det imidlertid store variasjoner av hva som fungerer for hvem – selv opplevde jeg ved stilskriving på ungdomsskolen at det nesten gjorde vondt verre å skrive tankekart på forhånd, fordi jeg følte jeg mistet kontrollen over min egen tekst. Til da hadde jeg på egenhånd blitt vant til å skrive ned på papiret den filmen jeg hadde på netthinnen. Å skrive tankekart og ferdigstille planleggingen av teksten ødela litt av inspirasjonen min. Jeg kunne ikke ”bestemme” alt om hovedpersonene i teksten og hva som skulle skje, det måtte leve seg selv ut før jeg visste hva som skulle skje etterpå. Senere skjønte lærerne at stilskrivingen min gikk bedre uten tankekart, og sluttet å trekke meg i karakter når et tankekart ikke var vedlagt.

Dette fenomenet fikk jeg senere beskrevet på et kurs i regi av Communicatio Forlag, og kan oppsummeres som at: En forfatter bør ikke forsøke å leke Gud. En forfatter bør aller helst være en tilskuer!

Skriver du roman, er det særlig viktig å ha en prosjektskisse. Prosjektskissen skal skrives på en måte som fungerer for nettopp deg! Vil du lage tankekart, lag tankekart. Vil du sette opp stikkordsliste, gjør det. Vil du skrible ned ord og uttrykk utenfra, fyll et helt ark. Vil du sette opp en strukturert skisse med inndeling av kapitler og hvilke hendelser som skal foregå hvor, gjør du det. Sistnevnte anbefaler jeg imidlertid sterkt, basert på egen erfaring. Når du har begynt å skrive flere titalls sider kan det være litt vanskelig å beholde oversikt over hvor du har vært og hvor du skal, og da er det ikke alltid så dumt å skrive en oppsummering av alle kapitler med en liten sjekkliste av hva du vil legge til i dem, hvordan du ønsker å utvikle dem videre, osv.